ý tưởng khởi nghiệp

Khám phá những ý tưởng khởi nghiệp đáng giá triệu đô

Những ý tưởng “không giống ai” của 13 công ty khởi nghiệp sau, do kênh CNBC khám phá, đã thu hút sự quan tâm của