tỷ phú tự thân

Cách cự thị trưởng New York Michael Bloomberg kiếm và tiêu tiền

Mặc dù không còn đảm nhiệm chức vụ thị trưởng New York từ năm 2013 sau 12 năm nắm giữ vị trí này, nhưng Michael