toyota

Hàng loạt công ty Nhật Bản đang thiếu CEO tài năng

Hàng loạt câu chuyện từ phạt vạ, rời chức đến bệnh tật đã đẩy giám đốc điều hành (CEO) tại các công ty danh tiếng