tập đoàn lợi ích

Marketing Tạo Nên Thương Hiệu Tốt

marketing-khong-phai-xau-do-la-tao-nen-thuong-hieu-tot-1

  Trong xã hội ngày nay, Marketing cũng được nghĩ như là bán hàng và mang một cái nhìn tiêu cực như là thao túng