mô hình kinh doanh

Kiểu doanh nhân khởi nghiệp ở châu Á

heo Tech in Asisa, những người mới bắt đầu xây dựng doanh nghiệp riêng (doanh nhân start-up) dù đang hoạt động trong lĩnh vực, mô