Jack Ma

tỷ phú công nghệ Jack Ma không đầu tư game online

 Ai cũng đã biết đến câu chuyện vượt khó làm giàu của tỷ phú Jack Ma. Từ một giáo viên tiếng Anh, ông đã nỗ