Lập kế hoạch tài chính cho năm mới

Dưới đây là 1 số cách giúp bạn lập kế hoạch cho năm mới

Lập kế hoạch tài chính cho năm mới

1 – Tổng kết lại tài sản của bạn tại thời điểm này (tiền mặt, tiền gửi, USD, vàng, bất động sản, các khoản đầu tư)…. Bạn còn những khoản nợ nào chưa thanh toán, liệu bạn có thể thanh toán ngay được không ? Bạn nên thanh toán hết những khoản nợ nào có thể vì hiện nay lãi suất vay vẫn sẽ còn cao trong một thời gian nữa. Sau đó bạn  thống kê vào bảng cân đối tài sản cá nhân của bạn.

2 – Tải 1 phần mềm Quản lý tài chính tại đấy để kiểm soát số tiền bạn hiện có.

3 – Thống kế lại các nguồn thu nhập (lương, thưởng, hoa hồng…) bạn có thể có trong năm nay. Nhập chúng vào phần mềm.

4 – Lập một danh sách gồm các khoản chi tiêu lớn mà bạn phải chi trong năm mới và thời điểm diễn ra. Bạn nhớ ghi chú lại là khoản chi này sẻ sử dụng tiền từ quỹ nào, bao nhiêu.

5 – So sánh danh sách bạn mới lập với phần mềm bạn sẽ biết được tại thời điểm cần khoản chi đó tài khoản của bạn có đủ hay không?

6 – Nếu như thu nhập đủ đáp ứng tất cả các mục tiêu lớn của bạn: Chúc mừng bạn ! Nhớ lưu bảng danh sách lại để ghi nhớ.

7 – Nếu không, không có gì lo lắng. Có thể bạn phải cắt giảm một số lần chi tiêu hoặc số tiền chi tiêu trong bảng danh sách.

8 – Còn nếu không cắt giảm được thì: Work Harder! (bạn nên tìm cách tăng nguồn thu nhập ngay từ bây giờ).

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>