Kiểu doanh nhân khởi nghiệp ở châu Á

9 kiểu doanh nhân start-up ở châu Á

heo , những người mới bắt đầu xây dựng doanh nghiệp riêng ( start-up) dù đang hoạt động trong lĩnh vực, nào cũng sẽ thuộc 9 tuýp sau.

Việc đánh giá đúng đối tượng tiếp xúc sẽ giúp chúng ta có cách ứng xử phù hợp.

Bạn cũng có thể nhìn vào “tấm gương” này để biết mình thuộc loại nào trong đó, từ đó có sự điều chỉnh nếu thấy cần.

9 kiêu doanh nhân start up doanhnhansaigon

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>