Kỹ Năng Mềm

kỹ năng quản lý thời gian và tổ chức công việc hiệu quả

Kỹ năng quản lý thời gian và sắp xếp công việc hiệu quả

Kỹ năng quản lý thời gian và tổ chức công việc hiệu quả: Thời gian có thể ví như tiền bạc, bạn phải học cách

Lắng nghe – chìa khoá đàm phán thành công

Thật không may, có rất ít nhà đàm phán biết cách lắng nghe, do đó mất nhiều cơ hội biết được biết được yêu cầu

Những kỹ năng mềm cần thiết cho công việc của bạn

Thế nào là những kỹ năng “mềm”? Kỹ năng “mềm” là những kỹ năng thuộc về con người, không mang tính chuyên môn, không thể

20 phút mỗi ngày để đi đến thành công

20 phút mỗi ngày, với khoảng thời gian đó có người sẽ đủ, có người không đủ cho họ làm những điều quan trọng nhất